Hải quan và thuế nhập khẩu / thuế được xử lý như thế nào?

Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra văn phòng hải quan địa phương để biết các loại thuế nhập khẩu tiềm năng, thuế quan và thuế quan, trước khi đặt hàng. Ngoài ra, một số sản phẩm có thể yêu cầu giấy phép hoặc giấy phép đặc biệt để nhập khẩu. 

Vape Bán buôn Toàn cầu không chịu trách nhiệm về các sản phẩm bị hải quan các nước bạn từ chối, tịch thu hoặc tiêu hủy. 

Thuế / Phí hải quan ở nước đến do khách hàng chi trả.

Tham gia với chúng tôi

Theo dõi bản tin của chúng tôi để nhận các sản phẩm vape chuyên nghiệp mới nhấtmotitiện ích và giảm giá